Aktuali informacija

DĖMESIO!

Nuo 2014.01.01 į Vokietiją ir Airiją atvykstantys piliečiai asmeniniam naudojimui gali įsivežti tik 15 pakelių (300 cigarečių) be muito mokesčio.

 

Keleiviams su savimi galima vežtis tik įstatymų nustatyta tvarka leistinus daiktus (atsiželgiant taip pat ir į jų leistiną kiekį), o į siuntinius dėti draudžiama: alkoholį, cigaretes/tabako gaminius, receptinius vaistus, pinigus ir brangenybes, brangiuosius metalus, narkotines bei psichotropines medžiagas, šaunamuosius ginklus, sprogmenis, pirotechniką bei kt. įstatymu nustatyta tvarka draudžiamus daiktus. Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, vairuotojai turi teisę jį patikrinti.

Baudas sumoka keleivis / siuntos siuntėjas.

Kiekvienas keleivis su savimi privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, o keliaujantys vieni nepilnamečiai asmenys – taip pat ir notaro patvirtintą tėvų sutikimą (anglų kalba arba kita ES kalba).

Išsamesnės informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos muitinės internetiniame puslapyje

 
 

Važiuokite saugiai, greitai ir patogiai!